CHI-ANNOUNCEMENTS Archives

CHI-ANNOUNCEMENTS@LISTSERV.ACM.ORG

Options:

Subject

From

Date Sorted by Date, Most Recent First

Riccardo Lazzeretti
Tue, 14 May 2019 14:46:06 -0400
Foad Hamidi
Tue, 14 May 2019 14:17:11 -0400
Jayarathna, Sampath
Tue, 14 May 2019 13:04:15 +0000
Cristina Sylla
Tue, 14 May 2019 12:21:37 +0100
Alessandra Rossi
Tue, 14 May 2019 11:14:57 +0100
Hristijan Gjoreski
Tue, 14 May 2019 10:49:07 +0200
Anja Exler
Tue, 14 May 2019 10:43:47 +0200
Toine Bogers
Tue, 14 May 2019 07:34:59 +0000
info - Blue Herons Editions
Mon, 13 May 2019 23:58:59 +0200
Aleksandr Chuklin
Mon, 13 May 2019 12:10:44 -0700
Gavin Doherty
Mon, 13 May 2019 13:13:06 -0400
Leigh Clark
Mon, 13 May 2019 16:44:18 +0100
Raheeb Muzaffar
Mon, 13 May 2019 16:09:50 +0200
info - Blue Herons Editions
Mon, 13 May 2019 13:41:46 +0200
Guest Editor
Mon, 13 May 2019 13:20:42 +0200
Wu Yan
Mon, 13 May 2019 10:09:24 +0000
Robinson S.N.W.
Mon, 13 May 2019 09:32:27 +0000
Ilaria.Tiddi
Mon, 13 May 2019 09:16:22 +0000
Stela Seo
Mon, 13 May 2019 01:35:09 -0400
Kaisa Väänänen (TAU)
Mon, 13 May 2019 05:12:01 +0000
MinChul Ju
Mon, 13 May 2019 08:53:31 +0900
Sreenivasan
Sun, 12 May 2019 16:19:31 -0700
info
Sun, 12 May 2019 23:46:16 +0200
SOUPS Publicity
Sun, 12 May 2019 17:02:18 -0400
Nicolas Seydoux
Sun, 12 May 2019 21:52:51 +0200
Artur Lugmayr
Sun, 12 May 2019 18:58:38 +0200
info 2019 - ALAIPO & AINCI
Sun, 12 May 2019 12:00:59 +0200
info 2019 - ALAIPO & AINCI
Sun, 12 May 2019 00:14:43 +0200
info - Blue Herons Editions
Sat, 11 May 2019 13:11:30 +0200
info 2019 - ALAIPO & AINCI
Sat, 11 May 2019 06:14:56 +0200
Paul Taele
Fri, 10 May 2019 21:03:45 -0500
Shui Yu
Sat, 11 May 2019 10:40:17 +1000
Katarzyna Wac
Fri, 10 May 2019 22:36:57 +0000
AICCSA
Fri, 10 May 2019 20:17:51 +0000
Müller Heiko
Fri, 10 May 2019 19:16:01 +0000
Ella Peltonen
Fri, 10 May 2019 19:58:33 +0300
ACM MobiSys 2019
Fri, 10 May 2019 12:48:39 -0400
Sustainable Places 2019 Organising Committee
Fri, 10 May 2019 17:34:48 +0200
info - Blue Herons Editions
Fri, 10 May 2019 17:32:10 +0200
Zeagler, Charles C
Fri, 10 May 2019 15:10:20 +0000
Xavier Besseron
Fri, 10 May 2019 14:09:45 +0200
Weller, Katrin
Fri, 10 May 2019 11:59:18 +0000
Julian Garcia-Garcia
Fri, 10 May 2019 13:49:21 +0200
info 2019 - ALAIPO & AINCI
Fri, 10 May 2019 13:47:53 +0200
Francesco Potortì
Fri, 10 May 2019 12:47:41 +0200
Tadashi Okoshi
Fri, 10 May 2019 18:06:57 +0900
Shui Yu
Fri, 10 May 2019 14:48:54 +1000
info 2019 - ALAIPO & AINCI
Thu, 9 May 2019 23:58:02 +0200
Mostafa Mirshekari
Thu, 9 May 2019 08:50:18 -0700
rui couto
Thu, 9 May 2019 15:10:05 +0000
Robert Sandusky
Thu, 9 May 2019 10:09:15 -0500
João Tavares
Thu, 9 May 2019 16:58:47 +0200
materie
Thu, 9 May 2019 07:40:30 -0700
Volker Wulf
Thu, 9 May 2019 16:06:58 +0200
Caroline Wood
Thu, 9 May 2019 09:54:40 -0400
Dr. Ian Fookes, School of Cultures, Languages and Linguistics, The University of Auckland
Thu, 9 May 2019 12:59:54 +0000
Cataldo Musto
Thu, 9 May 2019 14:32:16 +0200
info - Blue Herons Editions
Thu, 9 May 2019 13:36:44 +0200
Prof. Dr. Derya Oktay, Ondokuz Mayis University, Turkey.
Thu, 9 May 2019 05:45:25 +0000
info 2019 - ALAIPO & AINCI
Thu, 9 May 2019 00:00:25 +0200
Peter ROENNE
Wed, 8 May 2019 21:21:13 +0000
Moayad Aloqaily
Wed, 8 May 2019 22:16:08 +0400
Jonathan Hook
Wed, 8 May 2019 18:47:31 +0100
info 2019 - ALAIPO & AINCI
Wed, 8 May 2019 17:15:15 +0200
Antonella De Angeli
Wed, 8 May 2019 10:09:20 -0400
Cooperative Wireless Networks
Wed, 8 May 2019 13:27:58 +0200
Karin Hansson
Wed, 8 May 2019 10:04:20 +0000
Joaquin Garcia-Alfaro
Wed, 8 May 2019 11:51:21 +0200
Dr. Ian Fookes, School of Cultures, Languages and Linguistics, The University of Auckland
Wed, 8 May 2019 09:39:59 +0000
Prof. Dr. Derya Oktay, Ondokuz Mayis University, Turkey.
Wed, 8 May 2019 09:26:46 +0000
info 2019 - ALAIPO & AINCI
Wed, 8 May 2019 05:25:55 +0200
Mirela Sechi Moretti Annoni Notare
Wed, 1 May 2019 15:52:27 -0300
Mirela Sechi Moretti Annoni Notare
Wed, 1 May 2019 15:52:21 -0300

ATOM RSS1 RSS2